Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

17.09.2019

  • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar på høynivåkonferanse om havvind

    Kjell-Børge Freiberg| Olje- og energidepartementet

    Báiki: Bergen

    Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltarpå Regjeringens høynivåkonferanse om havvind.

    For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen på [email protected] eller tlf 906 83 887.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás