Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

18.09.2019

  • Digitaliseringsministeren møter SKATE

    Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møter Difis strategiske råd for digitalisering av offentlig sektor (SKATE). Tema for møtet er oppfølging av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi.

    SKATE er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen.

     

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás