Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

20.09.2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Čujuhus: Haakon VIIs gate 9, Oslo

    Báiki: KS

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter hovedstyret i KS.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás