Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

23.09.2019

  • Innleder på Hovedredningssentralens konferanse

    Ingvil Smines Tybring‐Gjedde| Justis- og beredskapsdepartementet

    Location: Gardermoen

    Samfunnssikkerhetsministeren innleder på HRS sin årlige redningskonferanse.

Bajás