Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

24.10.2019

  • Kultur- og likestillingsministeren til stades ved lansering av merkjeordninga mot trakassering i kulturlivet

    Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

    Sted: Litteraturhuset

    Balansekunst er eit samarbeid mellom over 70 norske kunst- og kulturorganisasjonar som jobbar for eit likestilt og mangfaldig kulturliv.

Bajás