Kaleanddar

25.09.2020

  • Arbeids- og sosialministeren deltar på Det sentrale samarbeidsforum – Arbeidslivskriminalitet

    Torbjørn Røe Isaksen (i permisjon 01.10.2020–13.01.2021)| Arbeids- og sosialdepartementet

    Čujuhus: Fridtjof Nansens vei 14

    Báiki: Politidirektoratet

    Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, sammen med finansministeren og justisministeren, deltar på møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum. Til stede er også Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten. 

Čájet eanet dáhpáhusaid