Kaleanddar

2020-10-28

  • Utviklingsministeren held appell under eit fakkeltog

    Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

    Báiki: Ålesund

    Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein held appell under det årlege fakkeltoget Åpne Dører til støtte for forfylgde kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. 

    Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sonder Olsen 92 60 51 63 

Čájet eanet dáhpáhusaid