Kaleanddar

2020-10-28

  • Utviklingsministeren deltek på eit nordisk utviklingsministermøte

    Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

    Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek digitalt på nordisk utviklingsministermøte i samband med Nordisk råd. Siktemål med møtet er å rette merksemda mot aukande forskjellar globalt som følje av covid-19.

    Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Čájet eanet dáhpáhusaid