Kaleanddar

2021-06-16

  • Finansministeren deltar på seminaret "Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien"

    Jan Tore Sanner| Finansdepartementet

    Báiki: Digitalt

    Finansminister Jan Tore Sanner deltar på seminaret "Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien"

    Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer digitalt seminar om boligmarkedet.

Čájet eanet dáhpáhusaid