Kaleanddar

2021-06-16

  • Klima- og miljøministeren legg fram strategien om sirkulærøkonomi

    Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

    Báiki: Herøya, Porsgrunn

    Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) legg fram regjeringa sin strategi for sirkulær økonomi.

    Strategien blir lagt fram under  Sirkulærøkonomikonferansen på Herøya i Porsgrunn. Konferansen er i regi av Cnytt, Circular Norway, Industrial green tech, Norsk Senter for sirkulær økonomi og Herøya Industripark.  Sirkulærøkonomi handler om hvordan ressurser kan utnyttes, gjenbrukes og ombrukes bedre slik at ressursbruk, energibruk og avfallsmengder reduseres.

Čájet eanet dáhpáhusaid