Kaleanddar

2021-06-14

  • Kultur- og likestillingsministeren taler til Sametinget

    Abid Raja| Kulturdepartementet

    Báiki: Karasjok

    Kultur- og likestillingsminister Abid Raja taler til Sametingets plenumsmøte og besøker de samiske samlinger/RiddoDuottarMuseat

Čájet eanet dáhpáhusaid