Kaleanddar

2021-06-14

  • Kommunal- og moderniseringsministeren deltar på kommunekonferanse for Oslo og Viken

    Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Báiki: Digitalt

    Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om bærekraft på en kommunekonferanse som Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer.

    Omtale og program

Čájet eanet dáhpáhusaid