Kaleanddar

2021-06-15

  • Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

    Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Báiki: Stortinget

    Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop. 179 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027) (UD).

Čájet eanet dáhpáhusaid