Kaleanddar

2021-06-14

  • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Gjerdrum kommune

    Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter ordfører Anders Østensen, Gjerdrum kommune. Tema for møtet er skredulykken.

Čájet eanet dáhpáhusaid