Kaleanddar

2022-05-22

  • Klima- og miljøministeren deltek på World Economic Forum i Davos

    Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

    Sted: Davos

    Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltek på det årlege møtet til World Economic Forum.

    Pressekontakt: Kommunikasjonsdirektør Jo Randen, 911 69 463 eller e-post jo.randen@kld.dep.no.

Čájet eanet dáhpáhusaid