Kaleanddar

2022-11-25

  • Kultur- og likestillingsministeren deler ut Ablooms barnefilmpris

    Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

    Sted: Saga kino

    Kultur- og likestillingsministeren deler ut Ablooms barnefilmpris sammen med Abloom barnejury

Čájet eanet dáhpáhusaid