Kaleanddar

2023-02-09

  • Justis- og beredskapsministeren svarer på interpellasjon

    Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

    Statsråd Enger Mehl svarer på interpellasjon om rolleforståelsesutvalget. Hun er også til stede på Stortinget under behandlingen av Riksrevisjonene undersøkelse om helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel.

    Stortingets ukeplan for uke 6 (Stortinget.no) 

Čájet eanet dáhpáhusaid