Kaleanddar

2023-02-06

  • Utviklings- og nordisk samarbeidsminister deltek på ei markering av samefolkets dag

    Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

    Báiki: Oslo Rådhus

    Utviklings- og nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ei markering i Oslo Rådhus i samband med samefolkets dag.

    Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Čájet eanet dáhpáhusaid