Kaleanddar

2023-02-06

  • Fiskeri- og havministeren mottar Maritim verdiskapingsrapport

    Bjørnar Selnes Skjæran| Nærings- og fiskeridepartementet

    Báiki: Wallenius Wilhelmsens lokaler, Strandveien 20 – 1366 Lysaker

    Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar Maritim verdiskapingsrapport 2023.

    Maritim verdiskapingsrapport er en statusmelding for maritim næring. Rapporten er en årlig rapport utarbeidet av Menon Economics, og publiseres av Maritimt Forum. 

Čájet eanet dáhpáhusaid