Áigeguovdil

Kaleanddar

2023-03-20

 • Barne- og familieministeren mottek rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet

  Kjersti Toppe| Barne- og familiedepartementet

  Stad: Auditoriet i R5, Akersgata 59

  Måndag 20. mars mottek barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet.

  Påmelding: Påmelding innan kl. 10.00 måndag 20. mars til førstekonsulent Tina-Victoria Strand Høgsdal: Tina-Victoria-Strand.Hogsdal@bfd.dep.no.

  Les meir

Čájet eanet dáhpáhusaid