Áigeguovdil

Kaleanddar

2023-03-21

  • Kultur- og likestillingsministeren møter kulturbyråd i Bergen samt leder for hovedutvalget for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune

    Anette Trettebergstuen| Kultur- og likestillingsdepartementet

    Sted: Oslo

Čájet eanet dáhpáhusaid