Áigeguovdil

Kaleanddar

2023-03-23

  • Landbruks- og matministeren til Stortinget

    Sandra Borch| Landbruks- og matdepartementet

    Sted: Stortinget

    Landbruks- og matminister Sandra Borch er på Stortinget under behandlingen av Representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed. Dokument 8:35 S (2022-2023), Innst. 205 S (2022-2023) .

Čájet eanet dáhpáhusaid