Áigeguovdil

Kaleanddar

2023-06-01

  • Kommunal- og distriktsministeren haldar opningsinnlegg på Byggenæringens landsforbund sin generalforsamling

    Sigbjørn Gjelsvik| Kommunal- og distriktsdepartementet

    Stad: Næringslivets Hus - MIddelthunsgate 27, Oslo

Čájet eanet dáhpáhusaid