Áigeguovdil

Kaleanddar

2023-05-30

  • Olje- og energiministeren deltek på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse

    Terje Aasland| Olje- og energidepartementet

    Stad: Thon Arena Lillestrøm

    Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på Fellesforbundets olje- og gasskonferanse, på Thon Arena Lillestrøm. Statsråden held sitt innlegg om lag kl. 10.15.

    For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.

Čájet eanet dáhpáhusaid