Ráđđehus árvala dievas lassiárvodivatbuhtadusa valáštallanrusttegiidda dán jagi

Ráđđehus árvala 48,9 miljovnna kruvnno lassijuolludeami lassiárvobuhtadussii valáštallanrusttegiid huksema oktavuođas. Árvaluvvon lassijuolludeapmi mielddisbuktá, ahte buot valáštallansearvvit, mat 2014 ožžo oassebuhtadusa, ožžot juolluduvvot olles supmi, maid ledje ohcan.

- Valáštallanrusttegat leat ereliiggán mávssolaččat dasa, ahte báikkálaš servodagain sáhttet lágidit valáštallandoaimmaid miehtá Norgga. Báikkálaš valáštallansearvvit servet áŋgirit rusttegiid huksemii. Ráđđehus háliida addit buoret muni báikkálaš ja eaktodáhtolaš doaimmaide. Nuba lea mávssolaš ásahit buriid rámmaeavttuid valáštallanservviide, mat huksejit rusttegiid. Lassijuolludanevttohus lea mávssolaš oassi dan barggus, kulturministtar Thorhild Widvey dadjala.

- Valáštallanrusttegiid huksen lea stuorra ruhtaášši servviide. Ohcansupmit leat sakka lassánan dán jagi, ja dat čájeha ahte buhtadanortnet deavdá stuorra dárbbu. Lean movtta go mii dál sáhttit juolludit olles buhtadusa, stáhtaráđđi Widvey joatká.

Rámmaiguin stivrejuvvon ortnet, mainna buhtadit lassiárvodivada valáštallanrusttega huksema oktavuođas, ásahuvvui 2010. Ohcamušaid vuođul juolludit ruđa dan rámma siskkobeale, maid Stuorradiggi guđege jagi juolluda. Jos juolludemiin ii sáhte buhtadit ollásit, de oaniduvvo buot dohkkehuvvon doarjjaohcciid doarjja proseantagori mielde.

Bajás