Gumppiid máddodatmearri ii leat vel olahuvvon

Rovdata logut čájehit ahte máddodatmearri mannan dálvvi gumppiid guovdu lea leamaš vuollelis mearriduvvon máddodatmeari. 2010 rájes leamaš gumpelohku Norggas seamma dásis go máddodatmearri mii lea golbma čivgama jahkásaččat.

-Mii áigut jahkásaččat hálddašit gumpenáli dainna lágiin ahte dat lea nu lahka máddodatmeari go vejolaš. Dainna bargguin mii leat lihkostuvvan maŋimuš jagiid, muhto dat lea hirbmat gáibideaddji fuođđohálddašeapmi, cealká dálkkádat- ja birasministtar.

Rovdata raportta mielde galget dehálaš dieđut biddjojuvvot vuođđun gumpenáli viidáset hálddašeamis. Bienalaš dieđut gumpenáli birra galget leat vuođđun vai hálddašeami mearrádusat šaddet deaivileappot, cealká dálkkádat- ja birasministtar Tine Sundtoft.   

Rovdata ođđa logut

Rovdata ođđa logut čájehit ahte leat dušše guokte čivgama gumpeavádaga siskkobealde 2014:s. Maŋimuš jagi leai norgga gumpenálli mii lea oassi skandináva gumpenális unnit go máddodatmearri.

-Rovdata raporttas oažžut dehálaš dieđuid mat galget biddjojuvvot vuođđun  go viidáset árvvoštallat gumpenáli sturrodaga. Bienalaš dieđut gumpenáli birra galget leat vuođđun vai hálddašeami mearrádusat šaddet deaivileappot, dadjá dálkkádat- ja birasministtar Tine Sundtoft.   

Eiseválddit

Boađus mannan jagi gumpenáli ovdáneamis lea ahte boraspirelávdegottiin gumpeavádaga siskkobealde  ii leat šat váldi addit liseansa- ja goddinlobi. Jos máddodatmearri ii olahuvvo, de galgá Birasdirektoráhta árvvoštallat ášši. 

Loga Rovdata ođasášši dás

Rovdata ođđa raporta čájeha ahte gumppiid guovdu Norggas lea leamaš guokte čivgama gumpeavádaga siskkobealde 2014:s. Dat mearkkaša ahte gumpelohku mannan dálvvi lea ovtta čivgama vuollelis Stuoradikki mearridan máddodatmeari.
Rovdata ođđa raporta čájeha ahte gumppiid guovdu Norggas lea leamaš guokte čivgama gumpeavádaga siskkobealde 2014:s. Dat mearkkaša ahte gumpelohku mannan dálvvi lea ovtta čivgama vuollelis Stuoradikki mearridan máddodatmeari. Govva: viltkamera.nina.no
Bajás