Geigengeatnegasvuođalága ođasmahttin

Ráđđehus evttoha geigengeatnegasvuođalága rievdadit ja dat galgá sihkkarastit boahtteáigái digitála kulturárbbi čohkkema ja vurkema.

- Lea dehálaš ahte mii našuvdnan váldit vára min iežamet historjjás. Dat smiehttamat ja ođđa jurdagat maid olbmot ovdalaš áiggiid čálle muitalit midjiide movt girjjálašvuohta, servodat ja digaštallan lea ovdánan. Dál leat mis girjjit, aviissat ja servodatdigaštallamat digitála hámis almmuhuvvon interneahtas. Mii fertet sihkkarastit ahte maiddai dat materiála vurkejuvvo sihke dálá ja boahtteáiggi dutkiide, dadjá kulturministtar Thorhild Widvey.

Geigengeatnegasvuođaláhka galgá sihkkarastit ahte buot materiála mii dál lea buohkaid olamuttos, galgá maid geigejuvvot Našunalgirjerádjosii. Geigengeatnegasvuođalága ulbmilin lea materiálaid vurket maŋitáigái vai dan sáhttá atnit gáldomateriálan dutkamii ja duođaštemiide. Dat lea min kulturárbi ja oassi min oktasaš muittus.

Rievdadusevttohusas čilgejuvvo ahte geigengeatnegasvuohta lea maid digitála čállosiid ektui mat leat interneahtas. Rievdadus dagaha ovddemustá ahte Našunalgirjerájus beassá automáhtalaččat čohkket norgga materiála mii dál lea olamuttos buohkaide interneahtas.

Lea maid evttohuvvon Našunalgirjerádjosii addit rievtti gáibidit oažžut digitála vuođđomateriála  lassin almmuhanformahttii. Dat mearkkaša ahte lágádusat fertejit geiget digitála fiilla lassin bábergirjái. Dan evttohit danne vai Našunalgirjerájus ii maŋŋel dárbbaš digitaliseret dakkáriid mat juo leat dál digitála hámis.

Bajás