Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvvi gáibádus

Dát sisdoallu lea eanet go 5 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi (NBR) geigii stáhtii Eanadoallo- ja biebmodepartemeantta bokte duorastaga ođđajagimánu 7. beaivvi sin gáibádusa 2016/2017 boazodoallošiehtadussii. Gáibádusa rámma lea 141,65 miljovnna ruvnno, mii lea 28,65 miljovnna ruvnno lasáhus dálá šiehtadusa ektui mas lea 113 miljovnna ruvnno.

I sitt krav viser NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige for å sikre en positiv økonomisk inntektsutvikling i avtaleperioden. Konkret prioriterer NRL tiltak som bedre skal sikre reindriftens arealer, øke inntektene til reindriftsnæringen, sikre stabile og forutsigbare markedsordninger, samt bedre rammevilkårene for reinbeitedistriktene.

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) nubbinjođiheaddji Inge Even Danielsen, geigii NBR gáibádusa Stáhta šiehtadallanjođiheaddjái Anne Mari Glosli
Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) nubbinjođiheaddji Inge Even Danielsen, geigii NBR gáibádusa Stáhta šiehtadallanjođiheaddjái Anne Mari Glosli Govva: Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

Stáhta fálaldat biddjo ovdan gaskavahkku ođđajagimánu 27. beaivvi, ja šiehtadallamat galget loahpahuvvot ovdal njukčamánu 1. beaivvi 2016..