Vuossárgga golggotmánu 25. b. Tonje Brenna fitná vuosttaš háve mánáidgárddis máhttoministara doaimmas

Son deaivá Oslo sámi mánáidgárddi mánáid ja bargiid sámi giellavahkus.

Áigi: golggotmánu 25. b. dii12.30 – 13.15

Báiki: Cizáš sámi mánáidgárdi, Helgesens gate 94, 0563 Oslo (Tøyenparken)

Prográmma

Dii12.30: Stáhtaráđđi boahtá mánáidgárdái. Jođiheaddji ja mánát váldet su vuostá.

Dii12.35 - 12.45: Stáhtaráđđi ságastallá pedagogalaš jođiheddjiin ja mánáiguin. Lávlun, máinnasteapmi ja ságat sámegiela birra goađis, mánáidgárddi olggobealde.

Dii12.45 - 12.55: Jođiheaddji ja pedagogalaš jođiheaddji muitaleaba mo bargaba gielain, man láhkai sámi mánáidgárdi lea erenoamáš ja manin sámi mánáidgárdefálaldat lea nu mávssolaš. Brenna muitala makkár plánat sus leat mánáidgárddiid hárrái.

Kl.12.55 - 13.10: Media jearahallamat.

Kl.13.15: Stáhtaráđđi vuolgá

Media lea bures boahtin, ja beassá jearahallat

Gulahallanolmmoš journalisttaide, geat háliidit searvat:

gulahallanhoavda Anbjørg Bakkeniin anbjorg.bakken@kd.dep.no/ 990 09 260