Ledige stillinger

Rådgiver/seniorrådgiver (2-årig vikariat)

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad. En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner. ...

Ohcanáigemearri: 14. mars 2021