Ledige stillinger

Midlertidig stilling 50% (2 år) i Utenriksdepartementets operative senter 30026227/18

Det er en ledig midlertidig (2 år) stilling 50% i UDs operative senter (UDops). Tiltredelse: 7. januar 2019  Fratredelse: 31.12.2021 UDs operative senter er Utenriksdepartementets førstelinje i konsulære saker og håndterer et bredt spekter av henvendelser fra nødlidende nordmenn, inkludert tap av reisedokumenter, alvorlig sykdom, dødsfall, arrestasjoner av nordmenn i utlandet, reiseveiledning osv. UDs operative senter utfører innledende håndtering og ...

Ohcanáigemearri: 4. november 2018

SARC (Special Assistant to the Resident Coordinator) - Antananarivo, Madagascar - extended deadline

SARC (Special Assistant to Resident Coordinator) Madagascar- Antananarivo SARC functional title: Strategic Planning Specialist Grade Level: P3 Main sector of assignment: UN System coordination Country and Duty Station: Madagascar- Antananarivo Detailed sector of assignment: UN ...

Ohcanáigemearri: 26. oktober 2018

Bajás