Ledige stillinger

Fagdirektør 

Personalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Lønnsenheten. Lønnsenheten har ansvaret for lønnsutbetalinger, tarifforhandlinger, særavtaleforhandlinger, lønnspolitikk og reiseadministrasjon. Til Lønnsenheten søker vi en engasjert og faglig dyktig medarbeider med god rolleforståelse som kan være med å videreføre det interessante arbeidet med særavtalen om tillegg, ytelser og godtgjørelser i ...

Ohcanáigemearri: 1. august 2021