Ledige stillinger

Spesialutsending for politisaker, ambassaden i Moskva (30004452/18) (2. gangs utlysning)

Fra 1. februar 2019 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Moskva ledig. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil fire år. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Moskva, og vil også inngå i stasjonens beredskapsorganisasjon. Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de nordiske lands politi- og tollmyndigheter. Spesialutsendingens rolle er å bidra til å ...

Ohcanáigemearri: 1. juni 2018

Rådgiver/seniorrådgiver (oversetter), Enhet for EØS-oversettelse 30001060/18

Enhet for EØS-oversettelse er en del av EØS- og Schengen-seksjonen i Europaavdelingen. Enheten har ansvar for oversettelse til norsk av de deler av EUs regelverk som innlemmes i EØS-avtalen. EUs regelverk er juridiske tekster med høy vanskelighetsgrad der det foruten juridisk terminologi og traktatterminologi er store innslag av teknisk og annen fagspesifikk terminologi fra en rekke fagområder. Enheten har for tiden 11 medarbeidere. ...

Ohcanáigemearri: 28. mai 2018