Lihkku Sámi álbmotbeivviin!

Lihkku Sámi álbmotbeivviin!/ Vuorbbe Sámeálmmuga bæjvváj!/ Læhkoe saemien åålmegebiejjine!

Mun illudan ávvudit 100-jagi beaivvi Troandimis.

Ávvudaláv oassálasstet 100-jage ávvudallamijda Tråanten.

Aavodem 100-jaepien biejjiem Tråantesne heevehtidh.