Stáhtabušeahtta:

Nationála kulturvisttit

Ráđđehus evttoha investerendoarjagiid ođđa prošeavttaide Nationála kulturvisttiid juolludemiid bokte.

- Olu museain leat offensiivvalaš ja buorit plánat sihke ođđa visttiid huksemii ja dálá visttiid ja čájáhusaid ođasmahttimii, ja mun lean ilus go beasan evttohit investerendoarjagiid viđa buori prošektii, dadjá kulturministtar Linda Hofstad Helleland.

- Ráđđehus vuoruha doaibmabijuid mat leat čadnon kulturárbbi seailluheapmái ja gaskkusteapmái. Min museat leat sihke máhtu ja searvevuođa dehálaš arenat, dadjá son.

Dat vihtta prošeavtta leat:  

Museum Stavanger – ođđa gráfalaš musea Stavangeris – 5 milj. kruvnna 2017:s

Prošektii gullet ođđa visti ođđa čájáhusaiguin ja ođđa olgoguovllu huksen ođđa gráfalaš musea várás Stavangeris. Prošeakta šaddá seamma vistái Norsk hermetikkmuseain. Evttohuvvo 30 milj. kruvdnasaš oppalaš stáhtalaš investerendoarjja, mas 5 milj. evttohat juolludit 2017:s.

KODE – Kunstmuseene Bergenis – KODE1 ođasmahttin – 15,9 milj. kruvnna 2017:s

Prošektii gullet ođasmahttit ”Permanenten”-vistti (KODE1) mii lea Byparkenis Bergena guovddážis. Visti galgá ođasmahttot nu ahte čuovvu ođđaáigásaš doaibmilvuođa, sihkkarvuođa ja olámuttu gáibádusaid. Evttohuvvo 26 milj. kruvdnasaš oppalaš stáhtalaš investerendoarjja, mas 15,9 milj. kruvnna evttohat juolludit 2017:s.

Nordmøre museum – Geitbåtmusea divvunbarggut ja ođasmahttin – 4 milj. kruvnna 2017:s

Prošektii gullá divvut ja ođasmahttit Nordmøre musea Geitbåtmuseet-ossodaga lanjaid Halsa gielddas. Dáppe vurkkoduvvojit musea dehálaš čoakkáldat mas leat 48 fatnasa, boarráseamos lea 1800-logu gaskkamuttus. Evttohuvvo 7 milj. kruvdnasaš oppalaš stáhtalaš investerendoarjja, mas 4 milj. kruvnna evttohat juolludit 2017:s.

Museum Midt – galledanguovddáš Spillum Dampsag ja Høvlerias – 3,8 milj. kruvnna 2017:s

Spillum Dampsag ja Høvlerias Namsosas leat máŋga dain 15 eanemus vuoruhuvvon kulturmuittuin Riikaantikvára teknihkalaš ja industriála kulturmuittuid suddjenplánas. Museum Midt áigu hukset  galledanguovddáža vai besset eanet gaskkustit ja lágidit doaimmaid olbmuide ja divodit ja ođasmahttit dálá vuorkávistti. Evttohat 3,8 milj. kruvdnasaš oppalaš stáhtalaš investerendoarjaga prošektii.

Museene for kystkultur og gjenreisning Finnmárkkus – oktasašmagasiidna – 2,5 milj. kruvnna 2017:s

Museene for kystkultur og gjenreisning Finnmárkkus áigu ráhkadit oktasašmagasiinna musea ossodagaid várás Hámmárfeasttas ja divodit musea keallára. Museas ii leat dál dohkálaš magasiidna. Evttohuvvo 4,5 milj. kruvdnasaš oppalaš stáhtalaš investerendoarjja, mas 2,5 milj. kruvnna evttohat juolludit 2017:s.

Ráđđehus evttoha oktiibuot 178,5 miljovnna kruvdnasaš juolludeami Nationála kulturvisttiide 2017:s. Dán juolludeapmái gullet máksimat ovdalis mearriduvvon prošeavttaide, okta 15 milj. kruvdnasaš háválisdoarjja ođđa mátkkošteaddjifatnasii Ole Bull ruktui Lysøenis (KODE – Kunstmuseene Bergenis) bargguhisvuođa doarjjapáhka oktavuođas, oktiibuot 31,2 milj. kruvdnasaš doarjja viđa ođđa investerenprošektii museasektoris.

Bajás