Nuoraid kulturkoarta 2014

2014 stáhtabušeahtas lea várrejuvvon 3,9 milj.kruvnnu Nuoraid kulturkortii.

2014 stáhtabušeahtas lea várrejuvvon 3,9 milj.kruvnnu Nuoraid kulturkortii.

Nuoraid kulturkoartta bokte ožžot nuorat hálbbiduvvon bileahtaid arvat ollu kulturdoaluide.  Mihttomearrin lea movttiidahttit nuoraid dávjjibut geavahit kulturfálaldagaid ja háhkat ođđa gehččiid ja guldaleddjiid.

Fylkkagielddat sáhttet ohcat ruhtadoarjaga dán ortnega bokte. Eaktuduvvo ahte fylkkagielddat čađahit ortnega ja ahte fylkkagielddaid iežasoassi lea stuorit go stáhtadoarjja. Ollislaš ruđas manná stuorra oassi iešguđetlágan doaimmaide. 

Nuoraid kulturkoartta doarjjaohcan galgá vuolláičállojuvvon. Dan galgá govvet (scannet) dihtoris ja sáddet:  postmottak@kud.dep.no ovdal cuoŋománu 1.b. 2014.

Fylkkagielddat mat ožžo doarjaga jagi 2013 ortnega bokte ožžot sierra reive jagi 2014 ohcanáigemeari ja jagi 2013 raporterema ja rehketdoalu birra. 

Bajás