Ođđa rámmaplánat mearriduvvon sámi oahpaheaddjioahpuide

Odasreivvet | Almmustahtton: 04.01.2017

Máhttodepartemeanta lea mearridan láhkaásahusaid rámmaplánaid birra sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpuid 1.-7. ja 5.–10. cehkiid várás.

Deháleamos rievdadusat maŋŋá go láhkaásahusevttohusat ledje gulaskuddamis 2016 geasi, leat ahte 30 oahppočuoggá dárogielas lea dahkkon geatnegahtton fágan sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu 1.–7. cehkiid várás. Dárogiella lea maiddái geatnegahtton fága dálá sámi 1.–7.-oahpus, muhto lei evttohuvvon sihkkojuvvot ođđa láhkaásahusevttohusas. Olgoriikalaš studeanttaid, geat váldet ruovtturiikka váldogiela oassin oahpus, sáhttá luvvet dárogielfágas.

Dasto lea 2. paragráfii (oahppanávki) váldon mielde oassi gelbbolašvuođa birra gáiddusoahpahusdidaktihkas.

Sámi oahpaheaddjioahput leat dasa lassin, seamma láhkai go nationála vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahput, viđajagioahput 2017/2018-skuvlajagi rájes.

Láhkaásahusat bohtet fápmui fargga ja gustojit 2017/2018-skuvlajahkái sisaváldima rájes.

Loga láhkaásahusa sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu rámmaplána birra
1.–7. ceahkkái

Loga láhkaásahusa sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu rámmaplána birra
1.–7. ceahkkái eaŋgalsgillii dás

Loga láhkaásahusa sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu rámmaplána birra
5.–10. ceahkkái dás

Loga láhkaásahusa sámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjioahpu rámmaplána birra 5.–10. ceahkkái eaŋgalsgillii dás.