Rabas virggit Kulturdepartemeanttas

Jos Kulturdepartementii háliidat barggu ohcat, de sáhtát registreret CV, ohcamuša čállit ja sáddet mildosiid bargo- ja oahppoduođaštusain elektronalaččat – buot min elektronalaš bargouskkádaga bokte.
Kulturdepartemeanta, Grubbegata 1
Kulturdepartemeanta, Grubbegata 1 Govva: Ilja C. Hendel

Jos mis leat rabas virggit, de gávnnat daid bargoohcansiiddus (girjegillii dahje ođđa dárogillii). Don ozat Jobbnorge.no neahttabáikkis, doppe registreret iežat CV, čálát ohcamuša,  bijat mielddusin bargo- ja oahppoduođaštusaid, ja sáddet buot elektronalaččat.

 
 

Rådgjevar/seniorrådgjevar

Vi har eit ledig vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar i avdeling for medium og kunst. Vikariatet er på 12 månader, med moglegheit for forlenging. ...

Ohcanáigemearri: 23. desember 2021

Rådgjevar

I økonomiseksjonen i administrasjonsavdelinga er det ledig ei fast stilling som rådgjevar. Til stillinga ligg i hovudsak rekneskapsoppgåver innanfor departementets ordinære drift (internrekneskapen og statsrekneskapen), men òg oppgåver knytt til statsbudsjettprosessen, og andre oppgåver i avdelinga, som blant anna verksemdstyring, internkontroll og anskaffingar. Teamet du skal arbeide i, gir rekneskaps- og økonomifaglege føringar i departementet og koordinerer blant anna alle ...

Ohcanáigemearri: 19. desember 2021

Ekspedisjonssjef Medie- og kunstavdelinga

Vi søkjer ein framtidsorientert ekspedisjonssjef som tenkjer heilskapleg, og som har solid rolleforståing og kunnskap om kunst- og mediefeltet. Du får ei viktig oppgåve i å vidareutvikle den nasjonale politikken på området. Du må ha nødvendig erfaring, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å leie ein samansett sektor prega av sterke interesser og raske endringar. Du vil leie og utvikle ei avdeling med nærmare 40 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Avdelinga har ansvar for utvikling ...

Ohcanáigemearri: 16. desember 2021

Seniorrådgjevar

I avdeling for sivilsamfunn og idrett er det ledig ei fast stilling som seniorrådgjevar. Vi ønskjer at du byrjar så snart som råd. ...

Ohcanáigemearri: 12. desember 2021