Stáhtabušeahtta:

Stáhtastipeanda Hans Kolstadii ja Javid Afsari Radii

Dát sisdoallu lea eanet go 4 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Ráđđehus evttoha juohkit ođđa stáhtastipeandda Hans Kolstadii ja Javid Afsari Radii. Stáhtastipeanddat lea dál 435 500 kruvnna jahkásaččat.

Stáhtastipeanddat juhkkojuvvojit ohcamuša ja Kulturdepartemeantta árvalusa vuođul, ja dan juohká Stuorradiggi stáhtabušeahta bokte. Stipeanda bistá dassá stipendiáhtta juksá penšuvdnaagi go deavdá 67 jagi.

Hans Kolstad (r. 1952) lea čálli, kulturgaskkusteaddji ja dutki. Sus lea filosofiija doavttirgráda. Kolstad lea jorgalan ja kommenteren earret eará Descartes, Voltaire, Rousseau ja Bergson buktosiid. Son lei vuosttaš norgga Platona oppalaš buktagiid almmuheami doaimmaheaddji. Kolstad lea ovttasbargan aktevrraiguin kultur- ja servodateallima iešguđet surggiin, ja lea váikkuhan olu semináraide ja fágalaš čoagganemiide Norggas ja olgoriikkas.

Javid Afsari Rad (r. 1965) lea artista, komponista, árbevieruidguoddi ja kultur- ja searvadahttinentreprenevra Iranas ja Norggas eret, son orru Oslos. Son bođii Norgii báhtareaddjin 1986:s, lea lohkan musihkkadiehtaga Oslo Universitehtas, ja lea dovddus hutkás artistan ja komponistan. Javid Afsari Rad hálddaša persialaš klassihkalaš musihka ja dološ streaŋgačuojanasa santur. Son lea álggahan máŋggaid máŋggakultuvrrat musikálalaš prošeavttaid, ja sus lea govda dáiddalaš perspektiiva iežas doaimmas.