Nanne gearggusvuođa

Dát sisdoallu lea eanet go 6 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta árvala lasihit juolludusa DSB:ii ja Siviilasuodjalussii erenoamáš stuora goluid geažil mat šadde vuovdebuollimiid ja dulvamiid geažil 2014.

-Dat veahkehivčče Siviilasuodjalusa bisuhit iežas dábálaš doaimmaid buot dáid dáhpáhusaid maŋŋá mat gáibidedje erenoamáš árjjaid 2014:s, cealká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen (OB).

Siviilasuodjalussii šadde erenoamáš ollu golut buollinčáskademiid oktavuođas Lærdalas, Flatangeris ja Frøyas, ja ollu vuovdebuollimiid geažil muđui riikkas geassemánuid. Dan lassin Siviilasuodjalusas lassánedje golut Vestlándda dulvehálddašeamis golggotmánus 2014. Servodatsihkkarvuođa ja gearggusvuođa direktoráhtas lea leamaš erenoamáš stuora golut Barents Rescue 2013 hárjehallamiid geažil ja Pollfjelltunealla vahágiid geažil Davvi-Romssas.

Dan vuođul árvala Ráđđehus lasihit juolludusa DSB:ii ja Siviilasuodjalussii 5,95 miljovnna kruvnnuin.