Vuollásaš ásahusat

Mearraolbmuid penšuvdnaoadju

Mearraolbmuid penšuvdnaoadju guoská, váldonjuolggadusa mielde, norgalaš mearraolbmuide ja olbmuide geain lea bistevaš orrunsadji Norggas ja geat barget logahallojuvvon norgalaš fatnasiin.

Mearraolbmuid penšuvdnaoadju guoská, váldonjuolggadusa mielde, norgalaš mearraolbmuide ja olbmuide geain lea bistevaš orrunsadji Norggas ja geat barget logahallojuvvon norgalaš fatnasiin.

Mearraolbmuid penšuvdnaoadju lea sierra lágas mearriduvvon bálvaluspenšuvdnaortnet mii lea heivehuvvon álbmotodjui. Ortnega váldoulbmil lea juohkit mearraolbmuid penšuvnna  (ahkepenšuvnna) dan vuoigaduvvomiidda gaskal 60 ja 67 jagi.

Penšuvdnaoaju ruhtadit mearraolbmuid ja fanasfitnodagaid organisašuvnnaid divadat ja stáhta ruhtadoarjagat. Oadju lea hálddahusa dáfus Bargo- ja Searvadahttindepartementta vuolde (ja lea leamaš nu ođđajagemánu 1. b. 2006 rájes). 

Penšuvdnaoaju jođiha stivra mas leat lahtut mearraolbmuid ja fanasefitnodagaid organisašuvnnain. Dan hálddahus mii lea Oslos, galgá vuosttažettiin gáibidit penšuvdnadivadiid ja fuolahit ahte mearraolbmuid penšuvnnat máksojuvvojit buot vuoigaduvvomiidda rivttes áigái.

Neahttasiidu: http://www.pts.no/