Bargobiras- ja sihkkarvuođaossodat

ssodagas lea ovddasvástádus bargamušain mat čatnasit bures doaibmi bargomárkana ovddideapmái, ja das lea maiddái ovddasvástádus politihkas ja váikkuhangaskaomiin barggohemiid várás ja doaibmabijuid osiin bargonávccahemiid várás.

Bargobiras- ja sihkarvuođaossodaga ovddasvástádussuorgi lea bargoriekti, norgga bargoeallima bargobiras ja sihkarvuohta, sihke nannámis ja norgga nannánjuolggis. Ossodat hálddaša bargobiraslága ja dasa gullevaš láhkaásahusaid dearvvašvuođa, birrasa ja sihkarvuođa hárrái petroleumdoaimmas. Ossodagas lea maiddái ee. ovddasvástádus mieldemearridannjuolggadusaide gávpevuođđuduslágain, luopmolágas, bálkádáhkáduslágas, tariffasoahpamušaid dábálašdahkama lágas, bargonággolágas j.d.

 

Bajás