Ekspedišuvdnahoavda Tom Gulliksen

Bušeahtta- ja ekonomiijaossodat

Portrettbilde av Tom Gulliksen

E-poasta: tom.gulliksen@asd.dep.no
Telefovdna: 22 24 84 86

Bušeahtta- ja ekonomiijaossodat

Bajás