Bušeahtta- ja ekonomiijaossodat

Ossodagas lea ovddasvástádus departemeantta ekonomiija- ja bušeahttabarggu oktiiordnemis, kvalitehtasihkkarastimis ja ráđđeaddimis departemeantta ekonomiija- ja bušeahttabarggu oktavuođas.

Ossodaga ovddasvástádus lea oktiiordnet, kvalitehtasihkkarastin ja ráđđeaddin departemeantta ekonomiija- ja bušeahttabarggu oktavuođas, dás maiddái departemeantta barggu oktiiornen Stuoradiggeproposišuvnna nr. 1 buvttadettiin, siskkáldas ekonomiijastivren, riikkarevišuvdnaáššiid oktiiordnen ja etáhtastivrema ja oastimiid bajimuš policy ja vuogádatovddasvástádus. Ossodagas lea álbmotoaju rehkenastinjoavkku čállingoddi.

Bajás