Hálddahus- ja ovddádusossodat

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Bargo- ja searvadahttindepartemeanta

Ossodagas lea ovddasvástádus bargamušain mat čatnasit bargiidhálddašeapmái ja -ovddideapmái, organisašuvdnaovddideapmái ja plánenbargui.

Ossodagas lea ovddasvástádus dain bargamušain mat čatnasit bargiidhálddašeapmái ja -ovddideapmái, organisašuvdnaovddideapmái ja plánenbargui, dás maiddái doaibmaplánemii, ja vel departemeantta gulaskuddanáššiid, dutkanáššiid ja gearggusvuođa- ja sihkkarvuođabarggu oktiiordnemii. Ossodagas lea ovddasvástádus hálddašit departemeantta IT-vuogádagaid, vuorkkáid ja áššemeannudanvuogádagaid, ja das leat vel bargamušat organiseret BSD, lanjaid doaimmas doallama ja huksenáššiid hálddašeami oktavuođas.

Ossodagas leat guokte sekšuvnna.

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

  • Dokumentašuvdnasekšuvdna

    Departemeantta vuorkábálvalus. IKT ja diehtojuohkinvuogádagaid plánen, ovdánahttin ja doaibma. Viessodoaibmafunkšuvdna. Hálddahuslaš vuogádagaid geavaheaddjeveahkki. Ossodaga ovdakantuvrabálvalus.