Seniorráđđeaddi Morten Dagre

Portrettbilde av Morten Dagre, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

E-poasta: mda@asd.dep.no
Mátketelefovdna: 95 17 96 40