Ohcan

Čájeha 1201-1203 oktiibuot 1203 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Bearaš ja mánát

  Fáddá Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeanta bargá dan ovdii ahte mánát ja nuorat ožžot oadjebas bajásšaddama, ja ahte bearrašat galget sáhttit eallit dorvvolaččat – sihke ekonomalaččat ja sosiálalaččat. Máhttodeartemeanttas lea ovddasvástádus

 • Mánáidgárddit

  Fáddá Máhttodepartemeanta

  Mánáidgárdi galgá láhččet buori vuođu ahtanuššamii ja oahppamii. Mihttomearri lea dorvvolaš mánáidgárdi mas leat gelbbolaš ja fuolalaš rávisolbmot, mánáidgárdi gos mánát sáhttet stoahkat ja oahppat.

 • Riddu

  Fáddá Johtalusdepartemeanta

  Buorre maritiima infrastruktuvra lea deaŧalaš beaktilis mearrafievrredeapmái ja árvoháhkamii ja ássamii miehta rittu. Lea nationála mihttomearri oažžut eambbo gálvvuid mannat meara mielde. Johtalusdepartemeantta ovddasvástádusat fátmmastit

Bajás