Ruhtadanministtar Jan Tore Sanner (Olgešbellodat)

E-poasta: postmottak@fin.dep.no
Telefovdna: 22 24 41 01

Riegádan: 1965
Doaibmagođii: 24.01.2020

Ruhtadanministaris lea riikka ekonomiijapolitihka váldoovddasvástádus, ja son bálddalastá stáhtabušeahttabarggu.