Ekspedišuvdnahoavda Espen Aasen

Portrettfoto av ekspedisjonssjef Espen Aasen