BIBSYS (vuollásaš doaibma)

BIBSYS doaimmaha diehtojuohkinbálvalusaid universitehta- ja allaskuvlasuorgái, Nationálagirjerádjosii, dutkaninstituhttii ja muđui fágagirjerádjosiidda.

BIBSYS lea Máhttodepartemeantta vuollásaš hálddašanorgána.

Neahttasiidu: http://www.bibsys.no/