Máhttoministtar Tonje Brenna (Bargiidbellodat)

Čujuhus: Kirkegata 18, 0032 Oslo
E-poasta: postmottak@kd.dep.no
Telefovdna: 22 24 74 00

Riegádan: 1987
Doaibmagođii: 14.10.2021

Tonje Brenna ble kunnskapsminister 14. oktober 2021. Før dette var hun fylkesrådsleder i Viken. Tidligere har hun vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering.