Ossodatdirektevra Vidar Vik

E-poasta: vidar.vik@kld.dep.no
Telefovdna: 22 24 58 52