Avdelingsdirektør Birthe Ivars

E-poasta: birthe.ivars@kld.dep.no
Telefovdna: 22 24 58 90